Sectors&Themes

Quick Link

FUJIAN ZHAOAN MEIMANTIANXIA FOOD CO.,LTD IN SIAL CHINA


FUJIAN ZHAOAN MEIMANTIANXIA FOOD CO.,LTD IN SIAL CHINA 2018

Shanghai NEW INTERNATIONAL EXPO CENTER

N5 E 040,N5 E 042

FUJIAN ZHAOAN MEIMANTIANXIA FOOD CO.,LTD Main Products

Confectionery, biscuits and pastry; candied fruit; Other alcoholic beverages; Other alcoholic beverages;


About FUJIAN ZHAOAN MEIMANTIANXIA FOOD CO.,LTD

Country/Region:CHINA

Website:www.zammtx.com

Category:Confectionery, biscuits and pastry