Sectors&Themes

Quick Link

JIANGSU LOTUS FAIRY FOOD GROUP CO., LTD IN SIAL CHINA


JIANGSU LOTUS FAIRY FOOD GROUP CO., LTD IN SIAL CHINA 2017

Shanghai NEW INTERNATIONAL EXPO CENTER

E3 G 032

JIANGSU LOTUS FAIRY FOOD GROUP CO., LTD Main Products

Delicatessen (hot and cold); Ready meals;


About JIANGSU LOTUS FAIRY FOOD GROUP CO., LTD

Country/Region:CHINA

Website:www.hexiangroup.com

Brand:荷仙牌

Category:Delicatessen (hot and cold)