Sectors&Themes

Quick Link

LONG HAI SHI HUI DA SHI PING CO.,LTD IN SIAL CHINA


LONG HAI SHI HUI DA SHI PING CO.,LTD IN SIAL CHINA 2017

Shanghai NEW INTERNATIONAL EXPO CENTER

E3 E 076

LONG HAI SHI HUI DA SHI PING CO.,LTD Main Products

Confectionery;


About LONG HAI SHI HUI DA SHI PING CO.,LTD

Country/Region:CHINA

Brand:小贵族

Category:Confectionery