Sectors&Themes

Quick Link

XINJIANG BEIFANGJIANDA TRADE CO.,LTD IN SIAL CHINA


XINJIANG BEIFANGJIANDA TRADE CO.,LTD IN SIAL CHINA 2018

Shanghai NEW INTERNATIONAL EXPO CENTER

E4 G 061

XINJIANG BEIFANGJIANDA TRADE CO.,LTD Main Products

Wines & spirits; Wines;


About XINJIANG BEIFANGJIANDA TRADE CO.,LTD

Country/Region:CHINA

Brand:NORTH ARROW

Category:Wines & spirits